Dezinfekce systému ventilace, klimatizace vzduchu a vzduchovodů různých druhu

Dezinfekce systému ventilace, klimatizace vzduchu a vzduchovodů různých druhu

 

Dezinfekce systému ventilace, klimatizace vzduchu a vzduchovodů probíhá jak ručně, tak i s použitím mechanických pomůcek, které snižuji pracnost při dezinfikování.

Dezinfekce musí probíhat se zřetelem ke konstrukce systému cirkulaci vzduchu a podle technických podmínek systému cirkulaci vzduchu.

Pokud součástí systému jsou po předběžném umytí, doporučuje se používat pro dezinfekce 3% roztok na dobu 30 minut, v jiném případě doporučeno používat 5%

roztok dezinfektantu na dobu 15 minut.

Po dezinfekce a před spuštěním systému cirkulaci vzduchu, systému klimatizace vzduchu a vzduchovodů, povrchy systémů a samotné zařízení musejí být suché. 

 

Doporučení 

 

Používat prostředek Septaksin, a ředit ho podle doporučení.

Anebo použijte prostředek Septaksin-T, který nemusíte ředit.